Algemeen

De ‘Stichting Nederlands Transport Museum’ is een samenwerkingsverband van 11 stichtingen die actief zijn binnen de mobiel erfgoed sector. Een aantal hebben een luchtvaartachtergrond, enkelen zijn actief bezig met het behoud van voertuigen en er is een smalspoorstichting actief (op dit moment zijn er nog geen varend erfgoedorganisaties aangesloten). 

Het museum wil verhalen vertellen over transport in Nederland, van de drassige delta 2.000 jaar geleden tot het logistiek knooppunt dat Nederland nu is. Aan alle objecten in de tentoonstelling is wel een verhaal gekoppeld. Van een Romeinse reiswagen uit het jaar nul tot het containervervoer van nu.

 

Historie van ons Museum.

Toekomst; Park21 Haarlemmermeer.

Stichtingen onder één dak.

Vrijwilligers

- -

Vacatures

Hier komen vacatures voor vrijwilligers waar we dringend behoefte aan hebben.

Op 10 maart was in ons museum de;

Retro Bike Fair voor liefhebbers van vroeger tijden.

Hieronder treft u een video-impressie.