Park21 lonkt!

Samen met u zijn we voortdurend in beweging. U weet ons steeds beter te vinden én zet uw enthousiasme om in reclame, bijdragen aan onze collectie en/of financiële steun. Wij koesteren de collectie én werken bij diverse objecten aan herstel van mobiliteit. We nemen u mee door het verleden én werken keihard aan een geweldige toekomst in Park21!

Park21 is het toekomstige groene hart voor de inwoners van Haarlemmermeer; een hart dat ruimte biedt voor recreatie en toerisme. De manier waarop het park wordt ingevuld, vertelt het verhaal van Holland en de polder. Gezien de plaats van Park21 – middenin de Randstad en met Schiphol als naaste buur -, spelen mobiel erfgoed en mobiliteit in de toekomst een cruciale rol in dit verhaal. Dat maakt Park21 tot de perfecte plek voor een permanent Nederlands Transport Museum (zie pijl op foto).

Ons museum gaat dan deel uitmaken van MuseumPark21, een deel van Park21 waar zich meerdere musea kunnen vestigen. Het moet een plek worden waar bewoners uit de regio graag komen en trots op zijn. Maar de ambitie ligt hoger: het streven is hier een nationale en internationale trekpleister te ontwikkelen. Als de voorbereiding en uitvoering volgens plan verloopt, vindt  de opening van ons museum op deze plek plaats in 2021.

In de jaren voorafgaand aan de verhuizing naar Park21 wil het museum, in overeenstemming met de doelstellingen, bijdragen aan twee herdenkingen van gebeurtenissen waarbij transport een belangrijke, respectievelijk een hoofdrol speelt.

In 2019 is het 75 geleden dat de invasie in Normandië plaatsvond en is het  100 jaar geleden dat de ‘Eerste Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam’ (ELTA) het ongekend hoge aantal van 500.000 bezoekers trok. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

Spreken deze plannen u aan? Word Vriend(in) of meld u aan als vrijwilliger.