In de geschiedenis van Nederland speelt transport over water een hoofdrol. Zowel mensen als goederen konden over water bijna overal komen; mede dankzij de akkerschuit die deel uitmaakt van onze collectie. Dit stalen exemplaar is een zeventig- à tachtigjarige kleine uitvoering, zoals die meestal werd gebruikt voor personentransport of door huisartsen die er visites mee voeren.

Kenmerkend voor de akkerschuit (een vlet) is de bijzonder doelmatige vorm. De voorsteven heeft een oplopende bodem en zijkanten en de bodem, tussen twee kimkielen, is plat. Daardoor biedt hij bij weinig diepgang relatief veel laadvermogen en kan hij ook bij een lage waterstand of laagtij zijn bestemming bereiken.

Eeuwenlang werden in vrijwel heel agrarisch Nederland akkerschuiten (meestal van groter formaat) gebruikt om producten naar de veiling te brengen en vee te vervoeren. Tot op de dag van vandaag vormen akkerschuiten een belangrijke toeristische attractie op de Broeker Veiling.

De praktische eigenschappen van de vlet zorgen ervoor dat niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd talloze van dit soort schuiten zijn gebouwd. Aanvankelijk van hout, later van staal en nu ook van kunststof. Nog altijd vinden ze overal toepassing als werkschuiten en bijboten.

‘Vlet’ is daardoor ook bijna een soortnaam voor ‘bijbootje’ geworden, maar… klopt dat altijd? Loop eens mee met een rondleiding en verbaas u over de vele aspecten en invloeden van watertransport.

Akkerschuit